Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 lipca 2019 16:03 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że 12 lipca 2019 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łopuszno przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030,

b) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2019 roku,

c) w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie