Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lipca 2019 11:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zapytanie ofertowe

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu ,,Rewitalizacja miejscowości Łopuszno’’ wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji / uzgodnień w podziale na części

Cześć 1:

Demontaż i montaż 5 szt. domków letniskowych na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie, dz. ewid. nr 361 i 365/3 – powierzchnia 1 domku letniskowego - 35 m2.

Część 2:

Przebudowa basenu letniego dz. ewid. 361, 300m2 wraz z zagospodarowaniem terenu

Część 3:

Poprawa funkcjonalności placu targowego nastąpi poprzez wykonanie odwodnienia

Część 4:

Przebudowa placu poprzez jego utwardzenie z zachowaniem wymaganych parametrów pod parking samochodowy, zagospodarowanie terenu pod rozszerzenie placu targowego wraz z wydzielaniem nowych miejsc handlowych; w tym budowy zadaszonej estrady,utwardzenie terenu kostką brukową wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych itp.

Część 5:

Rozbudowa budynku na terenie placu targowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Zamawiający przewiduje realizację zadania w podziale na części.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie