Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 października 2019 10:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie, gmina Łopuszno”

Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno, informuje, że w dniu 02.10.2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie, gmina Łopuszno” numer postępowania: GI.271.20.2019.

W postępowaniu wpłynęło 11 ofert.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 09.10.2019 r. o godz. 10:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą uzyskanych punktów złożył Wykonawca:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Ilość punktów za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ilość punktów łącznie

4

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „PER-MIR” Mirosław Perlak

ul. Piekoszowska359D, 25-645 Kielce

Lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Grzegorz Perlak

ul. Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce

Partner konsorcjum

60,00

30,00

10,00

100,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów za cenę brutto

Ilość punktów za

wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

Ilość punktów za doświadczenie osób kluczowych odpowiadających za jakość nadzorowanej inwestycji

Ilość punktów łącznie

1

Sell-Bud Inwest S.C.

ul. Wincentego Witosa 65

25-561 Kielce

52,49

30,00

10,00

92,49

2

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowlane

CZĘSTOBUD

Damian Świącik

Al. Boh. Monte Cassino 40

42-200 Częstochowa

Lider konsorcjum

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o.

ul. Starowiejska 5

42-244 Jaskrów

Partner konsorcjum

38,15

30,00

10,00

78,15

3

SGW BUDOWNICTWO

Waldemar Stelmach

Spółka Komandytowa

ul. Idalińska 53

26-600 Radom

42,75

30,00

10,00

82,75

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„IKAR” Zbigniew Gregulski

Widełki 38A,

26-021 Daleszyce

53,17

30,00

10,00

93,17

6

HEINICH-INVESTMENT

ul. Wapiennikowa 10A, 25-112 Kielce

49,02

30,00

10,00

89,02

7

GM Starbud

Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1,

27-200 Starachowice

51,69

30,00

10,00

91,69

8

AMB Budownictwo mgr inż. Krzysztof Prokop

Kozia Wieś 11

29-105 Krasocin

47,88

30,00

10,00

87,88

9

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

K. Korus

S. Kołodziejczyk

„ESKO” S.C.

ul. Wrzosowa 28

26-050 Zagnańsk

39,34

30,00

10,00

79,34

10

Eko Bud Hurtownia i Usługi Budowlane

Al. Jana Pawła II 61/32

01-031 Warszawa

53,97

30,00

10,00

93,97

11

Usługi Instalacyjno-Budowlane „KOMPENS”

ul. Łazy 31,

25-677 Kielce

z siedzibą Kostomłoty Pierwsze ul. Kielecka 159,

26-085 Miedziana Góra

56,83

30,00

10,00

96,83

Zamawiający nie odrzucił z postępowania żadnej ofert oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Wyk. w 14 egz.

1.Egz. 1-11 Wykonawcy

2.Egz. 12 strona internetowa

3.Egz. 13 Tablica ogłoszeń

4.Egz. 14 a/a

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie